Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Gösterim: 6367

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Küreselleşme çağındaki dünyamızda, farklı toplumların ve bireylerin birbirini anlama gerekliliği diller ve kültürler arasındaki etkileşimi kaçınılmaz hale getirmiştir. İngilizcenin bilim dili ve küresel dil olarak kabul edildiği bu çağda, hemen hemen tüm eğitim sistemlerinde İngilizce odak noktası haline gelmiş ve İngilizcenin önemine dair toplumsal bilinç uyandırılmış olsa da, halen yabancı dil okur-yazarlığı ve yabancı dilde iletişim toplumun sınırlı sayıdaki bireyleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı’nın amacı her düzeyde toplumlar arası etkileşimde yaşanan sorunları gidermede yardımcı olacak ve ülkemizin her alanda yakaladığı gücü dış dünyaya daha görünür kılabilecek çevirmenler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak çevirmen adaylarının bir yandan İngilizce dilinin yapısı ve kullanımı ile ilgili azami düzeyde yetkinlik geliştirmeleri, diğer yandan da bu yabancı dilin toplumlar arası etkileşimi güçlendirmede nasıl kullanılması gerektiği konusunda kararlar alıp bunları uygulayabilecek kişiler olmaları gereklidir.

Programımızda eğitim görecek olan öğrenciler zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. İngilizce hazırlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olan öğrenciler 4 yarıyıl boyunca 30’ar AKTS’lik dersler alarak toplam 120 AKTS ile mezun olurlar. Yazılı Çeviri, Yazılı Medya Çevirisi, Sözlü Çeviri, Bilim ve Teknoloji Çevirisi, Sosyal Bilimler Çevirisi, Mesleki Çeviri, Edebi Çeviri, Çeviri Teknolojileri gibi uygulamalı çeviri dersleri alan öğrenciler, 2. yarıyılı tamamladıktan sonra bir kamu kuruluşunda veya özel sektörde (sanayi kuruluşları, yazılı veya görsel medya kurumları, çeviri büroları vb) belgeleyebileceği ve rapor hazırlaması gereken en az 40 günlük bir staj yapmak zorundadırlar.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik alanında ön lisans derecesine sahip olup “çevirmen” unvanını alacaklardır. Bu programdan mezun olacak olan öğrenciler, Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, ayrıca çeviri büroları, uluslararası şirketlerin yabancı dil bilgisi ve çeviri bilgisi gerektiren departmanları, yayınevleri, gazeteler, çeşitli görsel medya kanalları gibi özel sektör kuruluşlarında sözlü veya yazılı çevirmen olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca program mezunları, kendi çeviri bürolarını da açabilirler.    

AKADEMİK KADRO

DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT KULELİ

ÖĞR.GÖR. M. SALİH KAPCI

ÖĞR.GÖR. AYŞE NUR KAPCI