Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021

Gösterim: 943

Kalite Politikamız

  • Kalite odaklı etkin ve yetkin bir yönetim anlayışını benimsemek,
  • Yüksekokulumuzda görev yapan akademik ve idari personelin, misyon ve vizyon başta olmak üzere temel değerlerimizi anlamaları; bunlarla uyumlu olarak tüm görev ve sorumluluklarını sürdürmelerini sağlamak,
  • İç ve dış paydaşlarımızla uyumlu, onların beklentilerini karşılayan ve memnuniyetlerini ön plana alarak çalışmalarımızı sürdürürken, bu memnuniyeti arttırmaya yönelik düzenli ölçümler yapmak ve çözümler üretmek,
  • Yüksekokulumuz kalite yönetim sisteminin, TS EN ISO9001 kalite standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sistemin sürekli iyileşmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Katılımcı yönetim anlayışı ve aidiyet duygusu ile kaliteyi kurum kültürüne dönüştürmek.
  • Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kılmak.
  • Bilimin ve teknolojinin desteği ile eğitim, öğretim, Ar-Ge süreçlerimizi geliştirmek,
  • Yüksekokulumuzun ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak.
  • Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çeşitli projeler ve etkinlikler aracılığıyla toplumsal sosyal sorumlulukları yerine getirmek,
  • Etik değerlere bağlı, çağdaş bilimin ışığında faaliyetlerimizi sürdürmek kalite politikamızdır.