Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 4506

Stratejik Hedefler

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 • Bandırma Meslek Yüksekokulunun Amaç ve Hedefleri

 

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması

 

Yüksekokulumuza katkı sağlayacak öğretim elemanlarının yeterli sayıya ulaşmasının sağlanması.

Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere ulaşılması.

Öğrencilerin sosyal ve sportif alanlarının oluşturulması.

Öğrencilere yönelik olarak eğitim-öğretim yılı boyunca her dönem en az 7 bilimsel aktivitenin (konferans vb.) düzenlenmesi.  

2017 yılı sonuna kadar laboratuvarların donanım eksiklerinin bitirilmesi.

Mezunlara İş Bulmaları Konusunda Yardımcı Olmak

Son sınıf öğrencilerine yönelik özgeçmiş yazma, iş başvurusu, mülakat, vb. konularda yılda en az bir kez İŞKUR tarafından seminer düzenlemesini sağlamak.

Yüksekokulumuz ile işgücü piyasası arasındaki işbirliğini güçlendirmek.

İlgili kurum veya kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olmak.

Staj yapan öğrencilerin eğitimlerinin denetlenmesi ile iş deneyimlerinin ve iş ciddiyetlerinin artırılmasını sağlamak.

 • Temel Politikalar ve Öncelikler

 

1.      Yüksekokulumuzun Politikaları

 • Kalite politikası
 • Eğitim ve araştırma politikası
 • İnsan kaynakları politikası
 • Çevre politikası 
 • Tanıtım politikası 
 • Öğrenci Politikası

 

1.1  Kalite Politikası

 • Evrensel bilimin üretilmesine ve geliştirilmesine zemin hazırlayacak alt yapıyı oluşturmak ve bu çerçevede öğrencilerine ve öğretim elemanlarına gerekli desteği sağlamak.
 • Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş eğitim almış, nitelikli teknikerler yetiştirmek.  

1.2  Eğitim ve Araştırma Politikası

 

 • Bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim ve danışmanlık yapmayı hedefleyen bir yükseköğretim kurumu olmak ve kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeler yapmak suretiyle gelişmeyi sağlamak.
 • Her eğitim dönemi başında eğitim programları gözden geçirilerek gerekli güncellemeler ve düzenlemeler yapmak.

    1.3 İnsan Kaynakları Politikası

 • Yüksekokulumuzun tüm çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışmak.
 • Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek.

 

 1. Çevre Politikası

 

 • Toplumsal çevre bilincine katkıda bulunmak.
 • Yüksekokul etkinliklerini (bilimsel faaliyet, konferans, seminer gibi) halk ile paylaşmak.
 • Çevreyi ilgilendiren ulusal yasal şartlara uymak, çevresel kirliliği en aza indirmek ve kaynakları israf etmemek.  

 

 1. Tanıtım Politikası 

 

 • Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek.
 • Yüksekokulumuzun tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Kamu ve özel sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelik, bu kuruluşlarıyla işbirliğinin arttırılması doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

1.5 Öğrenci Politikası

 

 • Öğrencilere kaliteli danışmanlık hizmeti sunabilmek.
 • Kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlere imkanlar ölçüsünde destek vermek. 
 • Mezuniyet sonrası iş bulabilmelerine yardımcı olmak.

 

2.      Yüksekokulumuzun Öncelikleri

 • Yüksekokulumuz ile işgücü piyasası arasındaki işbirliğini güçlendirmek.
 • Eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmak.
 • Yüksekokulumuz Akademik kadrosunu güçlendirmek.
 • Bölgede bulunan ilgili sektör kurum ve kuruluşları ile bağlantıların güçlendirilerek öğrencilerimiz için istihdam yelpazesinin artırılmasını sağlamak.
 • Yüksekokulumuzun eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapı ve donanımının geliştirilmesi.