25 Ocak 2021

Gösterim: 2558

Müdür Mesajı

Sevgili Gençler;

            Teknolojilerin, tekniklerin, sistemlerin, işlerin, işletmelerin ve mesleklerin hızla değiştiği ‘‘bilgi çağı’’ olarak adlandırılan bir dönemde yaşamaktayız. Geleceğin dünyasında saygın bir yer edinmek için her sektörde ileri teknoloji kullanan ve katma değeri yüksek ürün ve hizmet üreten modeller geliştirmemiz gerekmektedir. Küresel anlamda rekabetçi üretim modelleri için yenilikçi yaklaşımlar ve bilgi üretiminin gerekliliği kaçınılmazdır. Bu faaliyetlerin tamamının sürekli iyileştirme anlayışına dayalı bir kalite yönetim sistemiyle de desteklenmesi son derece önemlidir.

 

            Bu amaçla 1992 yılında Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulumuz 23 Nisan 2015 tarihinden itibaren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitime başladığı günden bu yana 5000’in üzerinde mezun veren Bandırma Meslek Yüksekokulu, teknolojik bilgileri üretip bunları bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde birer ekonomik değer haline getirmek, bölgesinde teknik ve sosyal bir ortam yaratarak; sanayi-toplum bütünleşmesine katkıda bulunmak, farklı kesimler arasında iletişim ve işbirliği ortamını oluşturmak amacıyla yükseköğretim sistemimiz içerisinde hizmet ve sanayi sektörlerinin ihtiyacına yönelik bilgi ve becerileri kazanmış, birikimli, nitelikli, yetkin kalifiye ara elemanları yetiştirmek için gayret göstermektedir.

 

            Bandırma Meslek Yüksekokulunda sadece mesleki eğitim almayacaksınız. Bunun yanı sıra, kişisel gelişiminizi arttırarak, yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen, dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı bireyler olmanız en büyük amacımızdır. Böylece, mezun olduktan sonra ister meslek yaşamını, ister Dikey Geçiş Sınavı ile daha ileri eğitimi seçin, Meslek Yüksekokulumuzun size kazandırdığı Eğitim + Kişisel Gelişim = Başarı ilkesi tüm yaşantınız boyunca en güçlü dayanağınız olacaktır.

 

 

                                                                                                                                                                                                            Prof. Dr. Celalettin YANIK

                                                                                                                                                                                                 Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürü