01 Kasım 2021

Gösterim: 2198

Kalite Güvence Sistemi

Bandırma Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı:
Doç. Dr. Selçuk BAŞ

Komisyon Üyeleri:

Dr.Öğr.Üyesi Emre ALARSLAN

Öğr.Gör.Dr.Sertaç ERCAN 

Prof. Dr. Bünyamin SÖĞÜT

Doç.Dr.Alper EKİNCİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit ECEVİT

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIVRAK

MYO Sekreteri İlhan ÖZGÜL

Şef İlyas BAKAR