01 Mart 2021

Gösterim: 70

Kalite Güvence Sistemi

Bandırma Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı:
Prof. Dr. Celalettin YANIK

Komisyon Üyeleri: 
Doç. Dr. Alper EKİNCİ
Doç. Dr. Selçuk BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIVRAK
MYO Sekreteri İlhan ÖZGÜL
Şef İlyas BAKAR