06 Aralık 2021

Gösterim: 4677

İşletme Yönetimi

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Günümüzde her alanda faaliyet gösteren kamu ve özel işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmeleri için işletme alanında uzman ve nitelikli eleman çalıştırmalarının zorunluluğunu daha fazla hissedeceklerdir. Rekabette başarılı olmalarının en önemli unsurunun işletme eğitimi almış personel istihdamı olduğunun bilinciyle, işe alımlarda işletme mezunu kriterini öncelikle göz önünde  bulundurmaktadırlar.

Günümüzde her alanda faaliyet gösteren kamu ve özel işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmeleri için işletme alanında uzman ve nitelikli eleman çalıştırmalarının zorunluluğunu daha fazla hissedeceklerdir. Rekabette başarılı olmalarının en önemli unsurunun işletme eğitimi almış personel istihdamı olduğunun bilinciyle, işe alımlarda işletme mezunu kriterini öncelikle göz önünde  bulundurmaktadırlar.

PROGRAMIN AMACI

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ara insan gücünü yetiştirmektir.

SUNULAN OLANAKLAR VE İSTİHDAM

Temel İşletme, ekonomi ve hukuk bilgilerini alan öğrenciler, ilgi alanlarına göre yönetim veya finans konularında birikimlerini kullanma imkanına sahip olmaktadırlar. İşletme programını bitirenler Önlisans Diploması alarak İşletme Meslek Elemanı ünvanını almaktadırlar. Çalıştıkları kurumlarda; para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlamakta ve çalışmaları denetlemektedirler. Bu programın hem örgün hem de ikinci öğretimi bulunmaktadır. Programa her yıl 40 örgün 40 ikinci öğretim öğrencisi alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

İşletme ön lisans programını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Öğretmenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine geçiş hakkı kazanmaları nedeniyle tercih edilmektedir.

İşletme bölümü mezunları, özel sektörden kamu kuruluşlarına kadar her türlü teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip, işletmede pazarlama, planlama, örgütleme ve denetim bölümlerinde teknik eleman ve yönetici olarak çalışabilirler.

AKADEMİK YAPI

Program akademik kadro bakımından güçlü olup İşletme Yönetimi Programında yer alan öğretim elemanları:

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Zahid ECEVİT

Dr.Öğr.Üyesi Bilal EZİLMEZ

Dr.Öğr.Üyesi Cemal ÇELİK 

Öğr.Gör. Sertaç ERCAN