Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019

Gösterim: 8728

Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı

Programın Türü Önlisans Programı
Kazanılan Programın Derecesi Bu program, önlisans seviyesinde öğrenim veren programdır.
Eğitim Türü 3 + 1 Uygulamalı Eğitim
Program Tanımı Bilgisayar Programcılığı Programımız 2019 - 2020 akademik yılında eğitim-öğretime başlayacak olup 3+1 programı ile öğrencilerine anlaşmalı iş yerlerinde staj ve deneyim imkanı sunmaktadır. Bu programın temel amacı hızla gelişen teknolojiler ile birlikte; Bilişim teknolojileri alandaki gelişmeleri takip edebilen, temel programlama mantığı, veri tabanı, internet programcılığı, ağ sistemleri, web tasarımı, bilgisayar donanımı konularında teorik ve pratik bilgiler ile eğitilen, sektörün alanı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecek gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış ve alanı ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Müfredat
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG1101    Z Matematik 1 3 0 3 4
BLG1102    Z Algoritma ve Programlamaya Giriş 3 0 3 4
BLG1103    Z Ofis Yazılımları 3 1 3,5 3
BLG1104    Z Temel Elektrik ve Elektronik 3 1 3,5 3
BLG1105    Z İşletim Sistemleri ve Ağ Yapıları 2 1 2,5 3
BLG1106    Z Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Yazılımları 3 1 3,5 4
     S Seçmeli Ders - 1 3 0 3 3
AIT1101    Z Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi - I 2 0 2 2
TDI1101    Z Türk Dili - I 2 0 2 2
YDI1101    Z Yabancı Dil (İngilizce) - I 2 0 2 2
      Toplam 26 4 28 30
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG1107    S Yazılım Mimarisi 3 0 3 3
BLG1108    S Robotik Programlama 3 0 3 3
BLG1109    S Autocad I 3 0 3 3
ATU1199    S Akademik Türkçe 3 0 3 3
II. YARIYIL
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG1201    Z Matematik II 3 0 3 4
BLG1202    Z Görsel Programlama I 3 1 3,5 4
BLG1203    Z İnternet Programcılığı I 2 1 2,5 3
BLG1204    Z Veritabanı ve Yönetim Sistemleri I 2 1 2,5 3
BLG1205    Z Bilgisayar Donanımı ve Elektroniği 2 1 2,5 4
     S Seçmeli Ders - 1 3 0 3 3
     S Seçmeli Ders - 1 3 0 3 3
AIT1201    Z Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi - II 2 0 2 2
TDI1201    Z Türk Dili - II 2 0 2 2
YDI1201    Z Yabancı Dil (İngilizce) - I 2 0 2 2
      Toplam 24 4 26 30
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG1206    S Mobil Programlama I 3 0 3 3
BLG1207    S İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 3
BLG1208    S Nesne Tabanlı Programlama I 3 0 3 3
BLG1209    S Autocad II 3 0 3 3
BLG1210    S İleri Office Uygulamaları 3 0 3 3
III. YARIYIL
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG2101    Z Görsel Programlama II 3 1 3,5 5
BLG2102    Z İnternet Programcılığı II 3 1 3,5 6
BLG2103    Z Veritabanı ve Yönetim Sistemleri II 2 1 2,5 5
BLG1204    Z Grafik ve Animasyon 2 1 2,5 5
     S Seçmeli Ders - 1 3 0 3 3
     S Seçmeli Ders - 2 3 0 3 3
     S Seçmeli Ders - 3 3 0 3 3
      Toplam 19 4 21 30
III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG2105    S Mobil Bakım ve Onarım 3 0 3 3
BLG2106    S Uygulamalı Kurumsal Kaynak Planlama 3 0 3 3
BLG2107    S Meslek Etiği 3 0 3 3
BLG2108    S Mesleki Yabancı Dil 3 0 3 3
BLG2109    S Nesne Tabanlı Programlama II 3 0 3 3
BLG2106    S İletişim Teknikleri 3 0 3 3
BLG2107    S Digital Pazarlama 3 0 3 3
BLG2108    S Girişimcilik 3 0 3 3
BLG2109    S Mobil Programlama II 3 0 3 3
IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders Türü Ders Adı T U K AKTS
BLG2201    Z İşyeri Uygulaması 0 18 9 18
BLG2202    Z İşyeri Eğitimi 12 0 12 12
      Toplam 12 18 21 30

DERS  İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I 

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin amacı; Türk inkılâbının özellikleri ve Atatürk’ün İnkılâp Anlayışı; Fransız İhtilali ve İnkılâbının Sonuçları, Dünyaya Yaydığı Fikirler, Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbının Osmanlı Devletine Etkileri; XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri; Tanzimat Dönemi; XX. Yüzyılda Osmanlı Devletini Yıkılışa Hazırlayan Sebepler; Osmanlı Devletini Yıkılıştan Kurtarmak Amacı ile Gelişen Fikir Akımları; Trablusgarp; I.ve II: Balkan Harbi; I. Dünya Harbinin Nedenleri; I. Dünya Harbine Osmanlı Devletinin Girişi ve Cepheler.

 

Türk Dili I

Öğrenciler bu derste Türk dilinin önemi ve dünya dilleri arasındaki yeri üzerine çalışmalar yapacak  ve Türkçe dilbilgisi kuralları üzerine eğileceklerdir

Yabancı Dil I

Temel İngilizce dilbilgisi kurallarının öğretimi doğrultusunda seviyeye uygun mesleki okuma ve yazma becerisi, kendini ifade edebilme, işitsel ve görsel materyali anlamlandırabilme becerisi kazandırmak

Genel Matematik

Bu ders, bilgisayar programlama bölümüne uyumlu temel matematik bilgileri, fonksiyonlar, reel sayılar, olasılık ve geometri uygulamaları içerir.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Yazılımları
Html özelliklerini öğrenmek, html ile web sayfası yapabilmek, CSS özelliklerini öğrenmek, CSS html içinde kullanabilmek, responsive yapıyı öğrenmek, responsive uygun web sayfası yapabilmek.

Algoritma ve Programlamaya Giriş:

Programcılığa giriş yapmak, kodlama öncesi program akışını tasarlamak, kontrol deyimlerini kullanmak, dizi işlemleri yapmak, alt programlarla çalışmak, dosyalama işlemleri yapma

Ofis Yazılımları

Ofis paketinin ne olduğu ve iş hayatındaki yerinin öğrenilmesi, kelime işlemci, tablo işlemci ve sunum uygulamalarının özellikleri ve kullanımları, ofis programlama, görsel ofis programlama, tablo işlemcinin makrolar ile kontrol edilmesi

Temel Elektrik ve Elektronik  

Sunucu işletim sistemlerinin farklarını bilmek, sunucu işletim sistemlerini kurabilmek, sunucu işletim sistemlerini yönetebilmek, sunucu servislerini yönetebilmek, sanal sunucuları yönetebilmek

İşletim Sistemleri ve Ağ Yapıları :

Sunucu işletim sistemlerinin farklarını bilmek, sunucu işletim sistemlerini kurabilmek, sunucu işletim sistemlerini yönetebilmek, sunucu servislerini yönetebilmek, sanal sunucuları yönetebilmek

II. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II 

Atatürl İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinin devamı niteliğindedir. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin amacı; Türk inkılâbının özellikleri ve Atatürk’ün İnkılâp Anlayışı; Fransız İhtilali ve İnkılâbının Sonuçları, Dünyaya Yaydığı Fikirler, Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbının Osmanlı Devletine Etkileri; XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri; Tanzimat Dönemi; XX. Yüzyılda Osmanlı Devletini Yıkılışa Hazırlayan Sebepler; Osmanlı Devletini Yıkılıştan Kurtarmak Amacı ile Gelişen Fikir Akımları Trablusgarp; I.ve II: Balkan Harbi; I. Dünya Harbinin Nedenleri; I. Dünya Harbine Osmanlı Devletinin Girişi ve Cepheler.

Türk Dili II

Türk Dili I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrenciler Türk dilinin önemi ve dünya dilleri arasındaki yeri üzerine çalışmalar yapacak ve Türkçe dilbilgisi kuralları üzerine eğileceklerdir

Yabancı Dil II

Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklere odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır.

 

Görsel Programlama
Görsel programlama editörü kurulum ve ayarlarını yapmak, formlarla çalışmak, temel uygulamalar yapmak, ileri uygulamalar yapmak

Bilgisayar Donanımı ve Elektroniği :
Donanım elemanlarının denetimini yapmak, işlemci, bellek modülü ve anakart montajı yapmak, disk sürücülerinin kasaya montajını yapmak, donanım kartlarının montajını yapmak, kasa giriş çıkış birimlerinin bağlantılarını yapmak, görüntü birimlerinin bağlantısını yapmak, BIOS yapılandırmasını yapmak

İnternet Programcılığı  I
Açık kaynak kod tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek, açık kaynak kodlu programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak, açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlamak, açık kaynak kodlu programlama dili ile form uygulamaları yapmak

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I
Veri tabanı yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları, veri tabanı tasarımına yönelik veri modellerinin tasarımı anlatılacaktır. Sorgu işleme, eniyileme, hareket işleme ve birliktelik konularını,  verit abanı sistem mimarilerini, veri tabanı yöneticisi kapsamındaki uygulama geliştirme, yedekleme, felaket kurtarma vb. görevlerin yapılabilmesi amacıyla kavrama ve uygulama düzeyinde gereken becerileri kazandırmaktır.

Grafik Ve Animasyon   
Grafik ve Animasyon ile ilgili temel kavramlar. Ekran Kartı, Pixel, Çözünürlük ve Renk derinliği.-Resim, Ses ve Video Dosya Çeşitleri.-Grafik program giriş ayarları ve araç paneli, vektör araçları, metin düzenleme işlemleri, kontur ve dolgu uygulamaları, canlı filtreler Canlı Filtreler, katman işlemler,,katman İşlemler,dilimler ve etkin bölgeler, hareketli resimler, optimizasyon ve dışa aktarma, grafik-animasyon  yazılımı hazırlama.

İnternet Programcılığı II
Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek,  Web programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak, programlama dilinde fonksiyon ve nesne Kullanarak web sayfası hazırlamak, web form uygulamaları yapmak, web servislerini kullanmak.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II
Veri tabanını kurmak, temel tablo işlemleri yapmak, ileri tablo işlemleri yapmak, veritabanı sunucusunu yönetmek

Nesne Tabanlı Programlama I
Nesneye yönelik programlama temel prensipler, kod blokları, sınıf tanımı ve çok biçimlilik, türetme ve sınıf hiyerarşisi, nesneye yönelik programlama kavramlarının kullanılarak bir bütün uygulama geliştirebilme

Mobil Programlama I
Mobil Programlama gereksinimleri ve JAVA'ya giriş, JAVA kurulumları (Eclipse/NetBeans) ve Derste Kullanılacak arayüz tanıtımı (Menüler vb.),JAVA Kodlamanın temelleri,

Mobil Programlama II
Android kod yazmanın temelleri, Override - Casting tanımlamaları, Fragment yapıları. SDK ve ADT(eclipse) ayarlamaları, Gerekli platformların kurulumu (Android Studio vb.), Programın Tanıtılması (Menüler, Klasör yapısı vb.) Anroidde kullanılan sensörler ve Layout yöntemleri

Nesne Tabanlı Programlama I1
Gerçek çalışma ortamında yapılan projelerde nesneye yönelik programlamanın nasıl yapıldığı, Tasarım aşamaları ve tasarımın geliştirmeye aktarılması,STL kutular, JSON veri yapısı ve REST servisleri haberleşmeleri, ElasticSearch ile büyük veri kullanımı.

Mesleki   Yabancı Dil I :

Mesleki terim, kavram ve terminolojiye giriş, program dilinde kullanılan belli başlı terimler, program dilinde kullanılan belli , program dili hata mesajları, program dili hata mesajları, program dili yardım dosyaları, program dilinde kullanılan terimler

Mesleki   Yabancı Dil  II :

Bilişim alanında yazılmış olan kullanıcı rehberlerinin çözümlenmesi,  yabancı dilde mesleki yazışma ve iş başvurma yazınlarının hazırlanması ,  makine veya teçhizatlara kullanımına ilişkin  kelime ve terimlerin  öğretilmesi, yazılım ve donanım  programlarının  yardım menülerini okuyup problemlerin çözümlenmesini sağlayabilme .

İşletme Yönetimi ve Girişimcilik

Girişimcilik kavramı üzerine düşüncelerin ve tanımların incelenmesi, başarılı girişimcinin sahip olması gereken özellikler, girişimcilik türleri ve  faaliyetleri, girişimcilik süreci,

girişimcilik ve girişimcilik sürecini etkileyen faktörler, iş etüdü, iş planının geliştirilmesi

işletme türleri, girişimciliğin finansmanı, insan kaynakları ve pazarlama yönetimi.

AutoCad  I

Bilgisayar destekli çizim programlarının tanımak, Peyzaj tasarımı çalışmalarında bilgisayar kullanımını kavramak, temel komutlar ve bu komutların uygulandığı 2 boyutlu çizim çalışmaları yapmak, 3 boyutlu çizim için temel bilgilerin anlatılması.

AutoCad  II

2 boyutlu çizim araçlarını kısayollarla kullanma,  çizim yardımcı butonlarının anlatılması ve kullanım şekilleri, 2 boyutlu proje uygulamaları (mimari, mobilya, makina görünüş ve kesit çizme),Yazdırma yöntemleri (ölçekli yazdırma ve tam sayfa çıktı alma),  3 boyutlu sahne kontrol komtuları kapsamlı anlatım, 3 boyutlu çizim komutları ,3 boyutlu düzenleme araçları

Autocad ışıklandırma komutları (güneş ışığı, spot ışık) , Autocad'de kamera animasyonu oluşturma Autocad render komutları (çizimi resme dönüştürme işlemi),

Robotik Programlama

Robotik ile ilgili temel bilgiler , robotların çalışma prensipleri ve robotlarda kullanılan eyleyiciler ve algılayıcılar açıklanmaktadır. Farklı eyleyici çeşitleri anlatılarak, hareket sağlayıcı eyleyiciler, ses üreten eyleyiciler ve ışık üreten eyleyicilere örnekler verilmektedir. Ayrıca, sayısal ve analog algılayıcı çeşitlerinin çalışma prensipleri anlatılarak ve örnekleri sağlanmaktadır.

Mobil Bakım ve Onarım

Mobil iletişim cihazlarına giriş , telefonda adaptör ve kart kontrolü , mobil cihazlarda devre takibi ,gsm telefonun ekipman kontrolü, gsm telefona program yükleme, gsm telefonda arıza giderme, gsm telefon kontrolü , telesekreter, telefon arıza tespiti , telsiz telefon kontrolü