24 Ağustos 2023

Gösterim: 302

2023 YILINDA KAYIT OLAN ZORUNLU TÜRK DİLİ DERSİ MUAFİYET SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize bağlı fakültelerin ve meslek yüksekokullarının tüm bölümlerinde Türk Dili I ve Türk Dili II dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu derslerden muaf olmak isteyen 2023 girişli öğrenciler için muafiyet sınavı yapılacaktır. Bu sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır. Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler Türk Dili I ve Türk Dili II derslerinden muaf olacaktır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları bu dersler için geçerli olacaktır. Öğrencilerin aldıkları puan, muaf olunan derslerin notu yerine geçecek ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Türk Dili dersinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitimle verilen Türk Dili I ve Türk Dili II dersini almakla yükümlü olacaktır. Öğrencilerimiz muafiyet sınavında Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri içeriğinde yer alan Dilin Tanımı, Dil, Kültür ve Düşünce İlişkisi, Yeryüzündeki Diller ve Sınıflandırılması, Türkçenin Tarihi Gelişimi, Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozuklukları, Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Şiir ve Özellikleri, Yazılı Anlatım Türleri, Yazılı Anlatım (Kalıp Yazılar), Sözlü Anlatım Türleri, Bilimsel Yazma Teknikleri konularının tamamından sorumlu olacaklardır. Sınava girmek zorunlu değildir. Sınava girmek isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru Tarihleri:  19 Eylül-22 Eylül 2022

Sınav Tarihi: 03 Ekim
Saati: 14.00

Sınava girmek isteyen öğrenciler kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste sınava katılacaktır.