Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021

Gösterim: 808

Dikey Geçiş Sınavı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlardan lisans programlarına yerleştirilecek öğrencileri seçmek için yapılan sınavdır. Sınav süreci ve tüm
işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür.

Öğrenci İçin Avantajlı Bir Sınav mıdır?

ÖSYM’ye giren öğrenci sayısı ve fakültelerin giriş puanları göz önünde bulundurulduğunda gerek açılan kontenjan gerekse bu sınava giren öğrenci sayısına bakılarak dikey geçiş
sınavının öğrencilerimiz için daha avantajlı olduğu görülebilir

Sınava Kimler Girebilir?

Yüksekokulumuzdan mezun olmuş tüm öğrencilerimiz bu sınava girebilirler.

Sınav Süresi ve Soru Şekli?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Öğrencimiz Bu Sınava Kaç Defa Girilebilir?

Hangi tarihte mezun olunursa olunsun Dikey Geçiş Sınavına sınırsız girme hakkı bulunmaktadır.

Açık Öğretim Lisans Program/Programlarına Başvurular Nasıl Olmalıdır?

Mezun öğrencilerimizden kendi alanlarındaki açık öğretim lisans program/programlara devam etmek isteyenlerin Dikey Geçiş Sınavına girmelerine gerek bulunmamaktadır. Mezunlarımız kendi alanlarındaki açık öğretim lisans program/programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler. Bu konudaki başvuruların ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması
gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Puan Kesintisi?

DGS’ye girerek herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencimizin daha sonra gireceği DGS’de puanı hesaplanırken kesinti yapılacaktır. Ön lisans başarı puanı
hesaplanırken katsayı 0,6 yerine, 0,45 olacaktır.

Sınav Sonucu Kaç Yıl İçin Geçerli Olacaktır?

Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.

Ayrıntılı bilgi için ÖSYM'nin web sitesini buradan inceleyebilirsiniz.