17 Eylül 2019

Gösterim: 2593

Et ve Ürünleri Teknolojisi

ET ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

 

Bandırma Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı’nı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Liseleri’nin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi -Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj,  Tarım Teknolojisi,  Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar  tercih ederek ön lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

 Meslek Liselerinin bu bölümleri dışındaki bölümlerinden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ÖSS puanlarına göre Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı’na yerleşebilirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA -1)” puanı almaları gerekir.

 Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı’nı bitirenlere “Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması, Et Teknikeri Ünvanı” verilir. Programa her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 2.00 genel not ortalamanı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

 AMAÇ

Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı’nın amacı et, özellikle beyaz et üreten sektörde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Programda anatomi, mikrobiyoloji, immunoloji, kasaplık hayvanlar, sürü yönetimi, hijyen, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, hayvan besleme, et teknolojisi, kesim teknikleri,  et ürünleri kalite kontrol, yan ürünlerin değerlendirilmesi, pazarlama gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

 Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekmektedir.

 SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda Gıda, Yem ve Bilgisayar Laboratuvarları bulunmaktadır. Okulumuzun sektöre yakın olması, öğrencilerin yaz stajlarını buralarda yapabilmeleri nedeniyle iş olanaklarını avantajlı hale getirmektedir.

PROGRAMDA YER ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Prof.Dr.Bünyamin SÖĞÜT   BÖLÜM BAŞKANI

Doç.Dr. Yavuz ÇOKAL

İSTİHDAM OLANAKLARI

 Et Teknikerleri, büyük ve küçükbaş hayvanlardan, kanatlılardan ve balıklardan elde edilen etlerin, koşullarına ve müşteri isteklerine uygun olarak parçalanması, parçalardan sucuk, sosis, köfte gibi et ürünlerinin üretimi, bunların korunması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktadırlar. Mezunlar, et sanayi ile ilgili Gıda, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Hayvan Sağlığı Bölümü, Belediye mezbahaları ve Özel Sektör’e ait kırmızı ve beyaz et işleyen işletmelerde görev alabildikleri gibi, et reyonu bulunan marketlerde de görev alabilmektedirler. Ayrıca ilaç, yem ve yem katkı sektöründe iş olanakları açıktır.

 AKADEMİK EĞİTİM OLANAKLARI

 Mezunlar “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” ve “Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programları’na Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.