17 Eylül 2019

Gösterim: 4092

Gıda Teknolojisi

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

 Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı’nı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Liseleri’nin Gıda Teknolojisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi -Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar tercih ederek ön lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

 Meslek Liseleri’nin bu bölümleri dışındaki bölümlerinden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar, ÖSS puanlarına göre Gıda Teknolojisi Programı’na yerleşebilirler. Bunun için ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

 Gıda Teknolojisi Programını bitirenlere “Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması, Gıda Teknikeri Ünvanı” verilir. Programa her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlamaları zorunludur.

AMAÇ

Gıda Teknolojisi Programı’nın amacı, öğrencilere sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında çalışabilecek gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca bu bilgi ve becerilere sahip olan öğrenciler gıda endüstrisinde çalışacak “Nitelikli Eleman” gücünü oluşturacaktır. Gıda Teknolojisi Programı’ndan mezun olacak öğrenciler, okulumuzdaki mevcut laboratuvarda gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleri gibi işlemleri uygulayacak pratik bilgilere sahip olurlar.

 Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekmektedir.

 SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda Gıda, Yem ve Bilgisayar Laboratuvarları bulunmaktadır. Yüksek Okulumuzun sektöre yakın olması, öğrencilerin yaz stajlarını buralarda yapabilmesi nedeniyle iş olanaklarını avantajlı hale getirmektedir.

 PROGRAMDA YER ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.Dr.Bünyamin SÖĞÜT   BÖLÜM BAŞKANI

Prof.Dr. Nurcan DEĞİRMENCİOĞLU

Prof.Dr. Bünyamin SÖĞÜT

 

 İSTİHDAM OLANAKLARI

Gıda Teknikerleri, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüleri, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (fermente et ve süt ürünleri, su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, içme, kullanma, sanayi suları ve çevre koruma analiz laboratuvarlarında ve ilaç işletmelerinde) nitelikli teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç, yem ve yem katkı sektöründe iş olanakları açıktır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir.

 AKADEMİK EĞİTİM OLANAKLARI

Mezunlar “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Beslenme ve Diyetetik” “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” ve “Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programları’na Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı’na kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.