13 Mayıs 2020

Gösterim: 339

DÖNEM SONU SINAVLARI

           Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısına istinaden Sağlık Bakanlığının talebi ve salgın sürecinin değerlendirilmesi sonucunda Dönem Sonu Sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüzyüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.