06 Nisan 2020

Gösterim: 331

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR VE YAZ DÖNEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN SENATO KARARI

Üniversitemiz Senatosu'nun 01.04.2020 tarihinde Bahar ve Yaz Dönemleri Eğitim-Öğretim Süreçlerine ilişkin olarak almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Ara Sınav (Vize) Yıl Sonu (Final) Bütünleme,Tek Ders Sınavları: Ara Sınav (Vize), Yıl Sonu (Final) Bütünleme, Tek Ders Sınavları, güncellenen Akademik Takvim'de belirtilen tarihte yüz yüze yapılacaktır.

Ancak şartlar iyileşmez ise, Senato Kararı ile bu sınavlar Online olarak yapılabilecektir.

2- Ara Sınavların (Vize) Yapılış Şekli ve Sınıf Geçme Notuna Katkısı: Önlisans ve Lisans Programlarında, Ara Sınavlar (Vize) ve Yıl Sonu (Final) sınavları aynı gün yapılacaktır. Birinci oturumda ilk 7 haftanın

müfredatından Ara Sınav (Vize) yapılacaktır. Ara Sınav (Vize) Mazeret Sınavları, Bütünleme Sınavları ile aynı oturumlarda yapılacaktır. Ara Sınavın (Vize) sınıf geçme notuna katkısı, her zaman olduğu gibi % 40 olacaktır.

3- Uygulamalı Dersler: Laboratuvar, İşyeri Uygulaması, Mesleki Uygulamalı Dersler, İşbaşı Uygulamalı Eğitim, Staj,İntörnlük Uygulaması gibi uygulamalı olarak yapıma zorunluluğu olan dersler, uzaktan öğretim yöntemi ile

yapılacaktır. Yoğunlaştırılmış uygulama eğitimi akademik takvimi, ilgili birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

4- Yaz Öğretimi: Güncellenen Akademik Takvimde belirlenen tarih aralığında Yaz Öğretimi devam edecektir. Ne var ki  salgından dolayı koşulların Üniversitemizde Yaz Öğretiminin yapılmasına imkan vermemesi halinde Yaz Öğretimi Yapılamayacaktır.

5- Devam Şartı: Haftalık her bir ders için bir kez sisteme girilmesi, ders eğitmeni tarafından yüklenen dökümanların incelenmesi, senkron derse katılmak veya katılmayanların asenkron dersleri izlemeleri, devam şartını sağlamak için

yeterli olacaktır. Sistemdeki raporlarda öğrencinin yapmış olduğu bütün işlemler kayıt altına alınmaktadır.

6- Kayıt Dondurma: Üniversitemizde Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde kayıtlı olup, Bahar Yarıyılında kayıtlarını dondurmak isteyen Öğrencilerimiz https://obs.bandirma.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıca adı ve şifreleri ile girerek "Başvuru İşlemleri"

"Kayıt Dondurma Başvuru" menüsünden işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 

7- Katkı Payları: Katkı Payları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46/b maddesi ile 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun'un 7'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Yine geri ödenmesi ya da alınmaması hususu 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenmektedir.

8- Mezuniyet Tarihi: Güncellenen Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapılacaktır. Ancak, şartlar iyileşmez ise tören ileri bir tarihe ertelenebilir.

9- Akademik Takvim: Güncellenmiş Akademik Takvim, Üniversitemiz web sitesinde ve ilgili birimlerin web sitelerinde 07.04.2020 tarihinde ilan edilecektir. 

Duyurulur;